Privacybeleid

In het kort

Bij 99designs respecteren we jouw privacyrechten. We vinden geheimhouding en veiligheid van jouw gegevens het allerbelangrijkste. We nemen een aantal technische, administratieve en fysieke maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen toegang van derden.

Let op dat we de veiligheid van jouw gegevens niet kunnen garanderen omdat internetverkeer en opslag nooit volledig kan worden beveiligd. Let ook op dat we jouw gegevens wellicht blijven opslaan in onze databases zelfs nadat jouw 99designs-account is gedeactiveerd zolang we hiervoor gegronde redenen hebben die in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving.

We verzamelen jouw gegevens alleen met jouw toestemming en in overeenstemming met wettige redenen; we verzamelen alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het doel van de interactie die je met ons hebt; we verkopen het niet aan derden; en we gebruiken het alleen zoals de onderstaande privacyverklaring wordt beschreven.

Laatst herzien op: 25 mei 2018

99designs Pty Ltd, Australisch bedrijfsnummer 121 195 248 ('99designs') vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. We hebben dit privacybeleid opgesteld om voor u onze praktijken te beschrijven met betrekking tot de persoonlijke gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) die we verzamelen van gebruikers van onze site op www.99designs.com en diensten (zoals gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden). Het beschrijft ook de keuzemogelijkheden die u hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens en hoe u inzage in deze gegevens kunt krijgen en deze kunt bijwerken. Uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter en die niet in dit privacybeleid worden gedefinieerd, hebben de in onze gebruiksvoorwaarden gegeven betekenis; u kunt deze vinden op https://99designs.com/legal/terms-of-use.

Internationaal dataverkeer, EU-U.S. en Zwitserland-U.S. Privacy Shield

Het hoofdkantoor van 99designs is gevestigd in Australie met kantoren in de Verenigde Staten en heeft affiliates en service providers in andere landen. Jouw persoonlijke gegevens kunnen daarom verstuurd worden naar de Verenigde Staten of andere locaties buiten jouw provincie, land of andere overheids jurisdictie waarbinnen privacywetgeving minder beschermend is als binnen jouw jurisdictie.

99designs, Inc. (ons gelieerde bedrijf in de VS) neemt deel aan het EU-U.S. Privacy Shield-programma en het Zwitserland-U.S. Privacy Shield Framework en is gecertificeerd voor de naleving ervan. Vertrouwend op het Privacy Shield-programma, streeft 99designs, Inc. ernaar alle persoonlijke gegevens die worden ontvangen uit de lidstaten van de Europese Unie (EU) en Zwitserland te toetsen aan de van toepassing zijnde principes van het programma. Ga naar de Privacy Shield-lijst van de U.S. Department of Commerce voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en bekijk daarop ook ons certificaat. https://www.privacyshield.gov/list

99designs, Inc. is volgens het Privacy Shield-programma verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die 99designs, Inc. ontvangt. Deze worden vervolgens overgedragen aan een externe partij die namens 99designs, Inc. optreedt.

99designs, Inc. leeft de Privacy Shield-principes na voor alle persoonlijke gegevens uit de EU en Zwitserland die 99designs, Inc. overdraagt, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen voor een dergelijke overdracht.

Wat betreft persoonlijke gegevens die conform het Privacy Shield-programma worden ontvangen of overgedragen, is 99designs, Inc. onderworpen aan de regelgevende en executieve bevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission. In bepaalde gevallen kan 99designs, Inc. verplicht zijn om persoonlijke gegevens openbaar maken in antwoord op wettige verzoeken door overheden, inclusief verzoeken met betrekking tot de nationale veiligheid of verzoeken van justitie.

Als u een onopgelost probleem hebt inzake privacy of gegevensgebruik, dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u (gratis) contact opnemen met onze in de VS gevestigde aanbieder van geschillenbeslechting op https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.

In bepaalde gevallen, zoals uitgebreider wordt beschreven op de Privacy Shield-website, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

Belangrijke informatie over het gebruiken van onze diensten.

1. Toestemming van de gebruiker.

Door persoonlijke gegevens via onze site of diensten te verstrekken, stemt u uitdrukkelijk in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.

2. Kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.

Onze dienst wordt niet aangeboden aan personen die jonger zijn dan 16 jaar. Dit houdt in dat we niet doelbewust persoonlijke gegevens verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar.

3. Typen gegevens die we verzamelen.

'Persoonlijke gegevens' betekent gegevens waarmee iemand u kan identificeren of contact met u kan opnemen, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere niet-openbare informatie over u die verband houdt met of gekoppeld is aan een van de voornoemde gegevens. 'Anonieme gegevens' betekent gegevens die geen verband houden met of gekoppeld zijn aan uw Persoonlijke gegevens; aan de hand van Anonieme gegevens op zichzelf kunnen personen niet geïdentificeerd worden. We verzamelen Persoonlijke gegevens en Anonieme gegevens alleen zoals hieronder wordt beschreven.

a. Informatie die u ons verstrekt.

 • We verzamelen mogelijk Persoonlijke gegevens van u, zoals uw naam, e-mail- en postadres, telefoonnummer en wachtwoord wanneer u een account bij ons aanmaakt '(Account)'.
 • Als u een ontwerper bent, vragen we u mogelijk om uw belastinggegevens te verstrekken.
 • Wanneer u een aankoop doet, verzamelen we (of onze externe dienstverlener) alle gegevens die nodig zijn om de transactie af te ronden, zoals uw naam, creditcardgegevens, debitcardgegevens, factureringsgegevens en/of PayPal-gegevens,
 • We bewaren gegevens voor u, zoals ontwerpopdrachten, ontwerpwedstrijden, ontwerpconcepten, ontwerpsjablonen, facturen van de factureringsservice, transactiegeschiedenis, berichten en andere gegevens die u via uw Account opslaat.
 • Als u ons feedback geeft of contact met ons opneemt via e-mail, verzamelen we uw naam en e-mailadres en eventuele andere inhoud in de e-mail, zodat we u kunnen antwoorden.
 • Wanneer u deelneemt aan een van onze enquêtes, verzamelen we mogelijk aanvullende profielgegevens,
 • Wanneer u berichten plaatst op onze Site, wordt de informatie in uw bericht opgeslagen op onze servers en kunnen andere gebruikers het bericht zien.
 • We verzamelen mogelijk ook Persoonlijke gegevens op andere plaatsen op onze Site, die aangeven dat Persoonlijke gegevens worden verzameld.

b. Traceringstechnologieën/cookies.

 • 99designs en onze partners, gelieerde bedrijven of leveranciers van analyses of diensten gebruiken cookies of vergelijkbare technologieën om trends te analyseren, de website te beheren, activiteiten van gebruikers op de website te volgen en demografische gegevens over onze gebruikersgroep als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten ontvangen die zijn gebaseerd op het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven, zowel in individuele als in samengevoegde vorm. We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over de datum en het tijdstip van uw bezoek en over de informatie die u hebt opgezocht en bekeken. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies op individueel browserniveau regelen. Als u het gebruik van cookies afwijst, kunt u onze site nog steeds gebruiken, maar van bepaalde functies en delen van onze site kan uw gebruik beperkt zijn.
 • Om onze Site en Diensten van groter nut voor u te doen zijn, verzamelen onze servers (die gehost kunnen worden door een externe serviceprovider) automatisch informatie van u die in logbestanden wordt opgeslagen. Deze informatie kan uw browsertype, besturingssysteem, internetprotocol- (IP) adres (een getal dat automatisch aan uw computer wordt toegewezen wanneer u het internet gebruikt, en dat van sessie tot sessie kan veranderen), domeinnaam, internetdienstverlener (ISP), clickstream-gegevens en/of datum-/tijdstempel van uw bezoek zijn. Voor beveiligingsdoeleinden en om frauduleuze activiteiten op te sporen kunnen we deze automatisch verzamelde gegevens koppelen aan Persoonlijke gegevens.
 • We gebruiken een extern advertentienetwerk om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze advertentienetwerkpartner maakt gebruik van cookies en webbakens om niet-persoonlijk identificeerbare informatie over uw activiteiten op deze en andere websites te verzamelen, zodat u gerichte reclame krijgt op basis van uw interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u op u gerichte advertenties te tonen, kunt u dit afwijzen door hier te klikken (of hier als u zich in de Europese Unie bevindt). Wij wijzen erop dat een dergelijke afmelding niet betekent dat u geen advertenties meer krijgt. U zult nog steeds algemene advertenties blijven ontvangen.

c. Google Analytics

Momenteel maken wij gebruik van Google Analytics evenals Google Analytics voor advertenties. Google Analytics verzamelt gegevens op anonieme wijze en geeft website-trends weer zonder dat dit te herleiden is naar individuele bezoekers. Google Analytics gebruikt haar eigen cookie om interacties van bezoekers te volgen. Eigenaren van websites kunnen op verschillende manieren inzicht verkrijgen in de reacties van bezoekers op hun website, zodat zij hun website en de manier waarop mensen deze kunnen vinden, kunnen verbeteren. Klik op de volgende links voor meer informatie over Google Analytics: http://www.google.com/analytics/, http://www.google.com/privacy.html en http://www.google.com/analytics/tos.html. U kunt u ook afmelden voor Google Analytics voor Advertenties via the Google Ads Preferences Manager.

4. Gebruik van uw Persoonlijke gegevens.

a. Algemeen gebruik.

In het algemeen worden de Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, gebruikt om te reageren op uw verzoeken of om ons te helpen u beter van dienst te zijn. We gebruiken uw Persoonlijke gegevens op de volgende manieren: - om het aanmaken en beveiligen van uw Account te vergemakkelijken; - om u als gebruiker in ons systeem te identificeren; - om onze Site en Diensten te verbeteren; - voor intern onderzoek en ontwikkeling; - om de inhoud op uw voorkeuren af te stemmen; - om te voorkomen dat geschorste gebruikers zich opnieuw registreren; - om de Diensten te verlenen waarom u vraagt; - om u een welkomstbericht te sturen ter controle van het e-mailadres dat werd verstrekt toen uw Account werd aangemaakt; - om u administratieve kennisgevingen via e-mail te sturen, zoals adviezen met betrekking tot de beveiliging of ondersteuning en onderhoud; - om uw vragen en verzoeken te beantwoorden; - om u zo nu en dan te bellen, als onderdeel van secundaire bescherming tegen fraude of om uw feedback te vragen; en - om nieuwsbrieven, enquêtes, aanbiedingen en ander promotiemateriaal inzake onze Diensten te sturen en voor andere marketingdoeleinden van 99designs.

b. Anonieme gegevens creëren.

We kunnen Anonieme gegevens maken op basis van Persoonlijke gegevens door de gegevens te verwijderen (zoals uw naam) waardoor u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. We gebruiken deze Anonieme gegevens om verzoek- en gebruikspatronen te analyseren, zodat we de inhoud van onze Diensten en navigatie op onze Site kunnen verbeteren. 99designs behoudt zich het recht voor Anonieme gegevens naar eigen inzicht te gebruiken voor ieder doel en Anonieme gegevens door te geven aan derden.

5. Openbaarmaking van uw Persoonlijke gegevens.

We maken uw Persoonlijke gegevens openbaar zoals hieronder en elders in dit privacybeleid wordt beschreven.

a. Profielgegevens.

Het profiel dat u op onze Site hebt aangemaakt, is publiekelijk toegankelijk, tenzij anderszins aangegeven. U kunt de privacyinstellingen van uw profiel via onze accountportal wijzigen. U kunt uw profiel ook verwijderen door te vragen om verwijdering van uw account; u kunt dit doen door telefonisch of via e-mail contact met ons op te nemen op privacy@99designs.com . De gegevens die tijdens het registratieproces door 99designs worden verzameld, kunnen door 99designs worden gebruikt om contact op te nemen met leden, inhoud aan te passen aan uw voorkeuren, de lidstatus weer te geven en de datum van het laatste bezoek van een lid weer te geven. Als u denkt dat een ongeautoriseerd profiel van u is aangemaakt, kunt u contact met ons opnemen op privacy@99designs.com om dit te laten verwijderen.

b. Openbare ledenlijst.

We vermelden u in onze openbaar toegankelijke ledenlijst. Als u ons wilt verzoeken uw gegevens uit onze lijst te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen op privacy@99designs.com.

c. Externe dienstverleners.

We kunnen uw Persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners om: u de Diensten te verlenen die we u via onze Site aanbieden; voor kwaliteitsbewaking; om het aanmaken van accounts te vergemakkelijken; voor technische ondersteuning; en/of om andere diensten aan 99designs te verlenen. Deze externe dienstverleners mogen uw Persoonlijke gegevens alleen gebruiken om de door 99designs gevraagde diensten te verlenen.

d. Gelieerde bedrijven en acquisities.

We kunnen sommige of al uw Persoonlijke gegevens met ons moederbedrijf, dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven onder gemeenschappelijke zeggenschap '(Gelieerde bedrijven)' delen; in dat geval vereisen we van onze Gelieerde bedrijven om zich aan dit privacybeleid te houden. Zoals hierboven wordt vermeld, leeft 99designs, Inc. (ons gelieerde bedrijf in de VS) de principes na van het EU–U.S Privacy Shield- en U.S.— Zwitserland Privacy Shield na. Als een ander bedrijf ons bedrijf, onze werkzaamheden of onze activa verwerft, krijgt dat bedrijf de Persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld en aanvaardt de rechten en verplichtingen jegens uw Persoonlijke gegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid. U krijgt via e-mail en/of een duidelijk zichtbare melding op onze Site bericht van een eventuele verandering van het eigendom of het gebruik van uw Persoonlijke gegevens, evenals van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens.

e. Frames.

Op sommige van onze pagina's worden frame-technieken gebruikt om inhoud van onze partners weer te geven, waarbij het uiterlijk van onze site wordt behouden. Denk eraan dat u daar uw persoonlijke gegevens aan deze derden verstrekt en niet aan 99designs.com.

f. Andere openbaarmakingen.

Ongeacht de keuzes die u maakt met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens (zoals hieronder beschreven), kan 99designs Persoonlijke gegevens openbaar maken wanneer we in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke openbaarmaking nodig is (a) in verband met een gerechtelijk onderzoek; (b) om te voldoen aan van toepassing zijnde wetten of om te reageren op dagvaardingen of bevelschriften voor 99designs; (c) om de rechten of het eigendom van 99designs of gebruikers van de Diensten te beschermen; en/of (d) om een wetsovertreding of mogelijke wetsovertreding te onderzoeken of te helpen bij het voorkomen van een wetsovertreding of mogelijke wetsovertreding, of schending van dit privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden.

6. Websites van derden.

a. Websites van derden, algemeen.

Wanneer u klikt op een koppeling naar een andere website of locatie, verlaat u onze Site en gaat naar een andere site waar een andere entiteit Persoonlijke gegevens of Anonieme gegevens van u kan verzamelen. We hebben geen controle over deze externe websites of de inhoud ervan, beoordelen deze niet en kunnen hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. U moet weten dat de voorwaarden van dit privacybeleid niet van toepassing zijn op deze externe websites of inhoud, of op de verzameling van gegevens nadat u op de koppeling naar dergelijke externe websites klikt.

b. Andere socialemediafuncties.

Onze Site omvat socialemediafuncties '(Functies)', waaronder de Facebook Vind ik leuk-knop, de Tweet-knop en andere widgets of interactieve miniprogramma's op onze Site. Deze Functies kunnen uw IP-adres en de pagina die u op onze Site bezoekt, vastleggen en kunnen een cookie plaatsen om de Functie naar behoren te laten functioneren. Deze Functies worden hetzij door derden, hetzij rechtstreeks op onze Site gehost. Uw interacties met deze Functies worden beheerd door de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt (bijv. Facebook of Twitter).

7. Uw keuzes en rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Neem contact met ons op met behulp van de informatie in het onderstaande gedeelte "Contactgegevens", als u meer informatie wilt over uw wettelijke rechten onder de toepasselijke wetgeving of als u een van deze rechten wilt uitoefenen. We zullen alle verzoeken in overweging nemen en ons antwoord geven binnen de termijn die door de toepasselijke wetgeving wordt vermeld. Afhankelijk van de omstandigheden en de informatie die u opvraagt, kunnen we naar eigen goeddunken aanvullende verificatiemethoden vereisen. Houd er rekening mee dat bepaalde informatie kan worden vrijgesteld van uw verzoeken, als we uw gegevens moeten blijven verwerken voor onze legitieme belangen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

a. Keuzes.

We bieden u keuzes met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw Persoonlijke gegevens.

 1. Wanneer u een Account aanmaakt op 99designs.com, kunnen we u zo nu en dan gratis nieuwsbrieven en e-mails sturen die het gebruik van onze Site of Diensten direct propageren. Wanneer u nieuwsbrieven of promotiemateriaal van ons ontvangt, kunt u uw voorkeur aangeven om verdere berichten van ons te stoppen en krijgt u de gelegenheid om u hiervoor af te melden door de afmeldinstructies te volgen in de e-mail die u hebt ontvangen en uw e-mailvoorkeuren vanuit de instellingenpagina van uw Account te wijzigen of rechtstreeks contact met ons op te nemen (zie contactgegevens hieronder).

 2. Ondanks de door u aangegeven e-mailvoorkeuren, kunnen we u servicegerelateerde berichten sturen. Als onze dienst bijvoorbeeld tijdelijk wordt onderbroken voor onderhoud, kunnen we u een e-mail sturen, waaronder kennisgevingen van updates van onze gebruiksvoorwaarden of privacybeleid. U kunt deze e-mails, die niet van promotionele aard zijn, niet afwijzen.

b. Verwijderen van en veranderingen in Persoonlijke gegevens.

Op verzoek zal 99designs u vertellen of we persoonlijke gegevens van u in ons bezit hebben. U kunt uw Persoonlijke gegevens in uw Account wijzigen door uw profiel in uw Account te bewerken of door via de Site contact met ons op te nemen. U kunt om verwijdering van uw Persoonlijke gegevens vragen door contact met ons op te nemen via de site of op support@99designs.com, maar we willen u erop wijzen dat we verplicht kunnen zijn om deze gegevens te bewaren en niet te verwijderen (of om deze gegevens gedurende een bepaalde tijd te bewaren, in welk geval we uw verwijderingsverzoek zullen honoreren, wanneer we aan dergelijke vereisten hebben voldaan). Wanneer we gegevens verwijderen, worden ze uit de actieve database verwijderd, maar blijven ze in onze archieven. Wij zullen binnen 30 dagen reageren op uw verzoek om toegang.

We slaan uw informatie op zolang uw Account actief is of zoals nodig is om u Diensten te verlenen, om fraude te voorkomen en voor vergelijkbare doeleinden en zoals nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

8. Beveiliging van uw Persoonlijke gegevens.

99designs streeft ernaar de veiligheid van uw Persoonlijke gegevens te beschermen. Wij (en onze externe dienstverleners) gebruiken een aantal verschillende gangbare beveiligingstechnologieën en procedures om uw Persoonlijke gegevens te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wanneer u gevoelige gegevens (zoals een creditcardnummer of burgerservicenummer) op onze bestelformulieren invoert, coderen we (of onze externe dienstverleners) de overdracht van die gegevens met behulp van SSL- (secure socket layer) technologie. U moet tevens een wachtwoord invoeren om toegang te kunnen krijgen tot uw Accountgegevens. Geef het wachtwoord voor uw Account niet aan niet-geautoriseerde mensen. Geen enkele overdrachtsmethode via internet, of elektronische opslagmethode, is echter 100% veilig. Daarom kan 99designs geen absolute beveiliging garanderen, hoewel we redelijke middelen gebruiken om uw Persoonlijke gegevens te beschermen. Als u vragen hebt over de beveiliging van onze Site, kunt u contact met ons opnemen op privacy@99designs.com.

9. Blogs.

Onze site biedt openbaar toegankelijke blogs. Onze blog wordt beheerd door een applicatie van derden (Wordpress). U kunt opmerkingen achterlaten, die openbaar zichtbaar worden op onze blog nadat we ze hebben goedgekeurd.

10. Aanbevelingen.

We plaatsen, naast andere goedkeuringen, ook persoonlijke beoordelingen van tevreden klanten op onze site. Als u ervoor kiest om een aanbeveling op de site te plaatsen, wordt uw aanbeveling voor marketing doeleinden met uw naam erbij gepubliceerd. Indien u uw aanbeveling wilt bijwerken of wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@99designs.com.

11. Verwijzingen/Aan vrienden doorgeven.

Als u besluit om onze verwijzingsdienst te gebruiken om een vriend(in) over onze Site te vertellen, vragen we u om de naam en het e-mailadres van uw vriend(in). Wij sturen uw vriend(in) automatisch een eenmalig e-mailbericht waarin hij of zij wordt gevraagd om de Site te bezoeken. 99designs slaat deze gegevens uitsluitend op met als uitsluitend doel dit eenmalige e-mailbericht te sturen en het succes van ons verwijzingsprogramma bij te houden. Uw vriend(in) kan contact met ons opnemen via support@99designs.com om ons te verzoeken deze gegevens uit onze database te verwijderen.

12. Contactgegevens.

99designs stelt uw opmerkingen of vragen over dit privacybeleid op prijs. U kunt contact met ons opnemen op:

Via e-mail: privacy@99designs.com

99designs PTY Ltd Level 2 41-43 Stewart Street Richmond, VIC 3121 Australia

99designs, Inc 2201 Broadway, Suite 815 Oakland, CA 94612 USA

99designs GmbH Bergmannstr. 102-103 10961 Berlin Germany

Data protection officer: Luke Cawood ℅ 99designs PTY Ltd Level 2 41-43 Stewart Street Richmond, VIC 3121 Australia E-mail: privacy@99designs.com

13. Wijzigingen in dit privacybeleid.

Dit privacybeleid wordt zo nu en dan herzien, en als we belangrijke veranderingen aanbrengen in de manier waarop we uw Persoonlijke gegevens gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte brengen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u hebt opgegeven en/of door een kennisgeving van de veranderingen op een prominente plaats op onze Site te plaatsen. Alle veranderingen in dit privacybeleid, inclusief essentiële veranderingen, worden van kracht dertig (30) kalenderdagen nadat we u per e-mail een kennisgeving hebben gestuurd u of dertig (30) kalenderdagen nadat we onze kennisgeving van de wijzigingen op onze Site hebben geplaatst, welk van beide eerder is. Voor nieuwe gebruikers van onze Service worden deze veranderingen onmiddellijk van kracht. Denk eraan dat u er steeds verantwoordelijk voor bent om uw Persoonlijke gegevens bij te werken met uw meest recente e-mailadres. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is of om enige reden bovengenoemde kennisgeving niet kan worden bezorgd, zal onze e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin de geldende kennisgeving zijn van de veranderingen die daarin worden beschreven. In elk geval kunnen de veranderingen in dit privacybeleid invloed hebben op ons gebruik van de Persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt vóór onze kennisgeving aan u van de veranderingen. Als u geen toestemming geeft voor veranderingen in ons gebruik van uw Persoonlijke gegevens, moet u ons vóór de ingangsdatum van de veranderingen laten weten dat u uw Account bij ons wilt deactiveren. Voortgezet gebruik van onze Site of Service nadat u in kennis bent gesteld van dergelijke veranderingen, geeft aan dat u dergelijke veranderingen aanvaardt en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke veranderingen.